Minds allmänna arbete

Minds allmänna arbete

Dina gåvor medför att vi kan stötta människor som befinner sig i kris. Vi lyssnar och vägleder, utan att döma. Vi skapar ett tryggt rum där personer med psykisk ohälsa kan få lindring för stunden.

Läs mer om våra stödverksamheter Självmordslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen för att se var dina gåvor används till.

Du måste godkänna alla cookies för att se den här videon.

516 129 kr
Insamlat


88
Insamlingar

1 589
Gåvor