Minds allmänna arbete

Minds allmänna arbete

Dina gåvor medför att vi kan stötta människor som befinner sig i kris. Vi lyssnar och vägleder, utan att döma. Vi skapar ett tryggt rum där personer med psykisk ohälsa kan få lindring för stunden.

Läs mer om våra stödverksamheter Självmordslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen för att se var dina gåvor används till.

507 649 kr
Insamlat


84
Insamlingar

1 554
Gåvor